تبلیغات
موسسه حسابداری و حسابرسی روان پرداز

با سلام 

مدیریت موسسه حسابداری و حسابرسی روان پرداز مفتخر است اعلام نماید برای ارائه خدمات زیر در خدمت شماست: 

- صدور اسناد حسابداری 

- تهیه و تنظیم دفاتر قانونی 

- تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی 

- اصلاح حسابهای سنواتی 

- تهیه و ارائه کدینگ 

- طراحی سیستم حسابداری - انبار - حقوق - اموال و غیره 

- حسابرسی 

 - تهیه طرح توجیهی

-سایر خدمات مالی و کارشناسی 

تلفن تماس با مدیر  ۰۹۱۲۳۳۰۵۰۸۹  

تلفاکس  ۲۲۳۲۷۱۴۷